Kaunologi

Hei, mikä tää Kaunon pienprojektiraha oikein on?

Meille tulee aika ajoin kysymyksiä siitä, mikä tämä mystinen Kaunon pienprojektiraha oikein on? Tässä blogipostauksessa avaamme mystisyyden verhoa pienprojektirahan ympäriltä.

Kauno jakaa näitä pienprojektirahaksi kutsuttuja avustuksia. Mitä ne oikeastaan ovat?

Nämä ovat jäsentaiteilijoillemme suunnattuja pieniä taloudellisia tukia, joiden ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa pieniä mutta tekijöille ja yleisöille merkityksellisiä projekteja. Näissä on useimmiten joko uuden kokeilemisen ote tai halu tuottaa jonkinlainen taide-elämys. Mittavia projekteja pienprojektirahalla ei pysty toteuttamaan, mutta usein taiteilijoilla on tarve päästä nopealla sykkeellä toteuttamaan erilaisia ideoita, eli pienprojekteja, eikä varinaiset apurahajärjestelmät sovellu yhtä joustavasti tarttumaan tilaisuuksiin tai taiteilijaa ehkä itseäänkin yllättäviin neronleimauksiin. Pienelläkin avustuksella voi siis olla suuri merkitys ja erittäin vaikuttava tulos.   

Kenelle ne on tarkoitettu?

Pienprojektirahat ovat tarkoitettu niille kaunolaisille, joilla on mielessään taideteko, tapahtuma tai kaunolaisen omaa työskentelyä uudistava kokeileva projekti. Kaunolaisella tarkoitetaan Kaunon jäsenyhdistysten jäsentaiteilijoita. Jäsenyhdistyksiä on kolme: Lahden taiteilijaseura, Lahden taidegraafikot ja Lahden valokuvataide ry. Jäseniä yhdistyksissä on yhteensä 259.

Kuinka usein Kauno jakaa näitä pienprojektirahoja?

Pienprojektirahojen hakuja ja jakoja on kuusi vuodessa.

Minkä suuruisia summia avustukset ovat?

Pienprojektirahaa myönnetään hakemusten perusteella 30-500 €.

Millaisiin projekteihin Kauno on antanut avustuksia?

Projekteja on vuosien varrella ollut valtava määrä, puolentuhatta. Avustuksia on myönnetty muun muassa protojen tekemiseen, performansseihin, materiaali- ja tekniikkakokeiluihin, muraalien toteutuskustannuksiin, valokuva- ja videoproduktioihin ja laitevuokriin, sekä muihin kuitein osoitettaviin menoihin. En jaksa laskea, kuinka monen näyttelyn järjestämistä olemme myös tukeneet. Sen sijaan avustuksia ei myönnetä ammatinharjoittamisen peruskuluihin, laitehankintoihin eikä opintomatkoihin. 

Voiko näihin toteutuneisiin projekteihin tutustua jossain?

Jatkossa kaunolaisten projekteja esitellään Kaunologissa eli täällä Kaunon blogissa osana pienprojektirahojen käytön raportointia. Nostamme esille monipuolisesti erilaisia kuvataiteilijoita ja heidän projektejaan tasaisesti pitkin vuotta. Näissä nostoissa kuuluu taiteilijoiden oma ääni.

Kuinka iso osa Lahden kaupungin Kaunolle myöntämästä toiminta-avustuksesta jaetaan pienprojektirahoina taiteilijoille?

Myönnämme vuosittain 7000 € pienprojektirahoina, joka on noin 16% toiminta-avustuksesta.

Miten Kaunolla on varaa jakaa pienprojektirahoja?

Meidän perustoimintaa ja yksi tärkeimmistä tehtävistä on edistää taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja tuottaa päijäthämäläisille elävää ja osallistuttavaa kuvataidekulttuuria. Tämähän on mahdollista vain silloin, kun taiteilijoiden työ on mahdollista. Meillä ei ole suunnitelmissa muuttaa yhdistyksen olemassaolon tarkoitusta.

Miten muuten Kauno avustaa taiteilijoita?

Taloudellisena avustuksena jaamme kaunolaisille myös työhuonevuokratukea Lahdessa sijaitseviin työhuoneisiin. Yhteensä tätä jaetaan vuosittain 4000 € noin 30 kaunolaiselle, ja yhden taiteilijan taloudessa se vastaa keskimäärin kuukauden työhuonevuokraa. Lisäksi meillä on aika vakuuttava kokonaisuus erilaisia muita jäsenpalveluja ja manageroivaa toimintaa, jotka paitsi helpottavat päijäthämäläisten taiteilijoiden työtä myös tuovat maksuttomasti ja saavutettavasti kuvataidetta päijäthämäisten ulottuville.

Tutustu meidän toimintakertomukseen!