Kaunologi

Elämän kestävät rakenteet

Projekti: Kaupungintalon työmaa-aidan maalaukset
Taiteilijat: Nelli Penna ja Kirsi Karppinen
Teos: Elämän kestävät rakenteet, 2022

Projektin voidaan ajatella alkaneen oikeastaan jo kesällä 2021, kun Kauno julkisti ensimmäisen luonnoshaun kaupungintalon työmaa-aitaan tuleviksi teoksiksi. Metrejä aidassa oli melkoisesti yhden ihmisen maalattavaksi, joten kiireinen Nelli päätti soittaa hommaan mukaan vähintään yhtä kiireisen Kirsin. Nelli Pennan aiempia julkisia teoksia ovat esimerkiksi Möysän uimarannalla sijaitseva “Melojat” -muraali sekä Onnelanpolun palvelutalon seinämaalaus “Joutsen ja koivut”, jonka suunnitteluprosessiin osallistuivat palvelutalon asukkaat.

Kirsi oli vuonna 2019 Vuoksi-hankkeessa mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Päijät-Hämeen keskussairaalan psykiatrisille osastoille kaksi seinämaalausta, jotka toimivat myös potilaiden kotiutusviestiseininä. Kirsi työskentelee edelleen osastojen yhteisöntaiteilijana. 

Kaupungintalon peittyessä pikkuhiljaa työmaan alle Nelli ja Kirsi aloittivat varsinaisen suunnitteluprosessin tutkailemalla kaupungintalon puistossa näkyviä visuaalisia elementtejä aina arkkitehtuurista luonnonmuotoihin. Huomio kiinnittyi varsinkin kaupungintalon puiston valaisimiin, joiden kupujen muotokieli toistuu myös vesitornin ulkonäössä. Alaspäin suippeneva, särmikäs muoto muuntautui taiteilijoiden silmissä timanttimaiseksi. Mukaan sujahti myös Eliel Saarisen kaariornamentit, joita voi löytää esimerkiksi kaupungintalon pääoven ympäriltä ja viereisen Harjun koulun rakenteista. Löydetyt muodot pelkistyivät geometrisiksi kappaleiksi ja suunnitelma Elämän kestävistä rakenteista alkoi muotoutua. Kumpikin taiteilija tekivät ensin itsenäisesti ideansa luonnoksiksi, joiden perusteella lopullinen kilpailuluonnos toteutettiin.

Työmaa-aidan ensimmäiseksi toteutettavaksi maalaukseksi valittiin Miss Kompron ja Janika Salosen Aaltoovaa -teosidea ja Elämän kestävät rakenteet jäivät hyllylle. Keväällä 2022 Nelli ja Kirsi saivat Kaunolta yhteydenoton, että kaupunki haluaisi  työmaa-aidan seuraavaksi teokseksi heidän teoksensa. Osallistava elementti oli suunniteltu tämän kevään teemaksi aitaprojektissa.

Alkuvaiheen luonnostelua ennen koululaisten mukaan tuloa.

Nopealla aikataululla Nelli ja Kirsi ottivat yhteyttä kaupungintalon vieressä sijaitsevaan Harjun peruskouluun, josta löytyi innokkuutta tulla mukaan maalausprojektiin. Koulun valinnaisen kuvataiteen ryhmän oppilaat saivat suunnitella omat sabloonansa, joiden avulla aitaan maalattiin spray-maalilla kuvioita. Nelli ja Kirsi olivat luonnostelleet aitaan suuria linjoja valmiiksi jo ennen koululaisten mukaan tuloa, mutta muuten spraymaalarit saivat vapaat kädet valita kuvalleen haluamansa paikan. Sabloonoiden toteutukseen ja maalaamiseen oppilaiden kanssa oli varattu yhteensä kolme kuvataidetuntia ja koululta projektiin osallistui n. 20 taiteilijaa. Nämä vähän erilaisemmat kuvistunnit saivat kiitosta myös osallistujilta!

Sabloonoiden sovittelua

Spraymaalarit vauhdissa. Nyt alkoi tapahtua!

Elämän kestävät rakenteet on nähtävillä kaupungintalon työmaa-aidassa syksyyn 2022 asti, jolloin aitaan maalataan vielä kolmas erilainen teos. Kauno ry:n jäsenyhdistysten taiteilijoille suunnattu kolmannen teoksen luonnoshaku on käynnissä 1.6.-31.7.2022. Toteutettavan teoksen hyväksyy kaupungin julkisen taiteen työryhmä.

Kauno ry aloitti vuonna 2021 yhteistyöprojektin Lahden kaupungin kanssa kaupungin työmaa-aitojen ja kaupunkikuvan elävöittämiseksi taiteen keinoin.

Projektin aikana toteutetaan kolme suurta työmaa-aitamaalausta, joista kahteen Kauno ry on ideahaun kautta valinnut toteuttajat. Hakuun ovat voineet osallistua kaikki Kaunon jäsenyhdistysten (Lahden Taiteilijaseura, Lahden taidegraafikot ja Lahden valokuvataide) taiteilijat. Ensimmäisen maalauksen Aaltoovaa taiteilijat olivat Miss Kompro ja Janika Salonen. Maalaus toteutettiin syksyllä 2021. Kolmas ja samalla tämän projektin viimeinen maalaus tullaan toteuttamaan syksyllä 2022. Teosehdotukset hyväksytetään Lahden kaupungin julkisen taiteen työryhmällä.

Kaupungintalon aidan teokset liittyvät YK:n kestävän kehityksen teemoihin, joihin voit tutustua Suomen YK-liiton sivuilla.

Projektin tavoitteena on lisätä kaupunkiympäristön viihtyvyyttä sekä tehdä Lahden kaupungin toimesta, projektissa saatujen kokemusten pohjalta työmaa-aita manuaali. Manuaali auttaa ja helpottaa rakennuttajia hankkimaan työmaa-aitoihin taidetta. Kaupungintalon työmaa-aidat toimivat pilottihankkeena 2021–2023. Tehtävämme on koordinoida projektia sekä toteuttaa se yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden ja Inspis Lahti ry:n kanssa.